Från Försvarsförbundet LF50

Majoriteten av musikerna i Försvarsmusiken tillhör Försvarsförbundet

Marinens Musikkårs framtid

Återigen tvingas vi konstatera att den svenska försvarsmusiken står inför en dramatisk nedbantning i och med att Försvarsmakten lämnat förslaget att lägga ner Marinens Musikkår.

Den svenska försvarsmusiken är med internationella mått en modest organisation som under hela 1900-talet genomgått ett antal rejäla stålbad. 1925 lades 26 (!) musikkårer ned och vid de senaste nedläggningarna försvann både Arméns Trumkår och Arméns Musikkår Norrland. Kvar inom Försvarsmusiken finns idag Arméns Musikkår, Livgardet Dragonmusikkår samt Marinens Musikkår. Alltså tre musikkårer som skall tillgodose hela landet och utlandet med musik.

I många länder liksom i Sverige finns en stolthet över det kulturella arvet. Musik i försvarets regi är ett centralt band som binder ihop Försvarsmaktens anställda med varandra och med det civila samhället. I alla tider har musik sammansvetsat människors identitet, i det civila samhället och i allra högsta grad i Försvarsmakten. Under utlandsmissioner spelar musikaliska inslag en viktig roll vid chefsbyten, minneshögtider och cermonier. Vid hemkomster och medaljutdelningar är musikkårernas närvaro en självklar del för att de aktuella förbanden skall uppleva högtid och stolthet. I de återkommande högtiderna på landets regementen så deltar ofta Försvarsmaktens musikkårer för att ge extra glans och fest. När allvarliga händelser inträffar så är musik en naturlig del att ta till i sorg och i stunder av personalvård. Musik är en månghundraårig militär tradition som måste finnas tillgänglig i hela landet och bland de kamrater som tjänstgör internationellt.
Med dagens förslag om nedbantning av Försvarsmusiken med trettioåtta tjänster så kommer långt ifrån hela den svenska Försvarsmakten få ta del av försvarsmusiken. I och med förslaget att lägga ner Marinens Musikkår så blir försvarsmusik en exklusiv företeelse endast för Stockholm.

Den svenska försvarsmusiktraditionen är väl sammanvävd med det civila musiklivet. I och med värnpliktens avskaffande så finns inte längre någon utbildning för kommande generation vad gäller genren militärmusik. Utbildning och utveckling sker idag genom våra musikkårer i Försvarsmakten. En normal musikerutbildning genomförs på någon av landets musikhögskolor under tre till fem år varefter många välutbildade musiker väljer att söka en anställning i Försvarsmakten. Precis som för andra civilanställda akademiker så blir Försvarsmakten således ett intressant yrkesval för unga människor som ser Försvarsmakten som en god och lockande arbetsgivare. Inom Försvarsmusiken finns ett varierat yrke som musiker. För de flesta nyexaminerade ett outforskat område. Sammantaget gör detta att försvarmusik och det civila musiklivet måste gå hand i hand då många musiker får möjligheten att prova en yrkeskarriär i någon av landets symfoniorkestrar eller i någon av Försvarsmaktens musikkårer.
Problemet som uppstår nu om förslaget att lägga ner Marinens Musikkår blir verklighet är att potentiella musiker till Försvarsmakten inte ser någon framtid i genren militärmusik. Militärmusik kommer endast sammankopplas med den blygsamma företeelsen som finns kvar vilket också kommer att leda till ett tilltagande dåligt rykte och sämre musikalisk kvalité.

Vad som nu händer i och med Försvarsmaktens besparing på musiken är också att det kommer att bli eskalerande arbetsmiljöproblem för de få musiker som blir kvar.Försvarsmusiken får år från år fler uppdrag som innebär fler typer av jobb under hård tidspress vilket leder till tuffare arbetsbelastning. I dag framträder Försvarsmaktens musikkårer i stort sett varje dag i form av förbandscermonier, statsbesök, medaljutdelningar, utlandsuppdrag, högvakter, audienser, avtackningar, chefsbyten, gudstjänster, minneshögtider med mera samt vid ett stort antal konserter för att sprida god PR för Försvarsmakten. Den omfattande konsertverksamheten når en mycket stor publik i hela Sverige i konserthus och genom parader och hjälper på så vis Försvarsmakten att synas bland folket långt utanför Försvarsmakten samt på många platser långt från huvudstaden. Kopplingen mellan det civila samhället och Försvarsmakten får en naturlig mötesplats mycket tack vare musikkårerna.
Musikkårerna efterfrågas mer och mer, både nationellt och internationellt vilket borde ses som en stor tillgång i Försvarsmakten. En nedmontering med trettio procent innebär början till slutet för en försvarsmusik värd namnet.

Marinens Musikkår har de senaste tjugo åren utvecklats till en av världens ledande ensembler i sin genre. Ett stort antal välrenomerade dirigenter och musiker menar att det musikaliska kunnandet i musikkåren håller en mycket hög internationell klass. Marinens Musikkår är ett stort föredöme för militärmusiker över hela världen men också en inspirationskälla för unga i Sverige som drömmer om en karriär som musiker. Musikkåren har verkat sedan staden Karlskrona började grundläggas i slutet av 1600-talet och har genom sekler varit en viktig kugge i byggandet av den svenska militärmusiktraditionen som är väl omtalad internationellt. Reaktionerna på att man i Sverige nu vill reducera Försvarsmusiken med en tredjedel har inte låtit vänta på sig. Det lokala och regionala stödet är starkt men ur ett större nationellt och internationellt perspektiv så menar många att en stor bit av det svenska kulturarvet nu kan gå i graven.
Beslutsfattare måste nu se till att lyfta frågan om Marinens Musikkårs framtid för att hela den svenska försvarsmusiken skall få en långsiktig hållbar lösning. En oberoende utredning bör tillsättas av regeringen där man genomlyser allt. Marinens Musikkår tillika Försvarsmusikens lydnadsförhållande måste ses över så att det gemensamma musikaliska kulturarvet kan fortsätta.

Karlskrona 2013-11-14

Peter Stolpestad, Ordförande Försvarsförbundet lokalförening 50