Från Jämjö Musiksällskap till Kulturministern

    Nedläggning av ”Marinens Musikkår” MMK

Jämjö Musiksällskap har med oro noterat nedläggningshotet mot MMK.

Musiksällskapet bildades för 40 år sedan av entusiastiska militärmusiker och är verksamt i Jämjö, – en förort till Karlskrona. Under perioden har verksamheten bedrivits med ledare från MMK. Vi har ca 35 aktiva fritidsmusiker som övar en gång i veckan och genomför 6 framträdanden i bygden per år.

En nedläggning av MMK befarar vi kommer att medföra att vi kan mista våra militärmusiker som musikaliska ledare. Musikerna som tjänstgör vid MMK är av stor betydelse för den fritidsverksamhet vi bedriver. Vi kan för närvarande tack vare musikerna i MMK upprätthålla hög kvalitet på ledarskapet och därmed orkestern. Därför känns framtiden vad gäller musiksällskapets fortlevnad mycket oviss.

MMK har kvaliteter som inga blåsmusikensambler kan mäta sig med. Att radera dem från vårt kulturarv vore mycket allvarligt.

Vi hoppas att Kulturministern efter sitt inflytande i frågan gör allt för att MMK skall finnas kvar i Karlskrona. MMK har mycket stor betydelse för ett bibehållet aktivt kulturliv.

Med vänlig hälsning

Lennart Ottosson
Ordf. Jämjö Musiksällskap