Från Operan, Filharmonikerna och Sveriges Radio Symfoniorkester

Bevara Marinens Musikkår! 

Återigen nås vi av beskedet att Marinens Musikkår hotas av nedläggning. Som orkesterchefer för tre av landets största orkestrar vill vi ge vår syn på varför detta vore oerhört olyckligt för svenskt musikliv om så skulle ske.
Marinens Musikkår är vårt lands främsta traditionsbärare av svensk militärmusik och med anor från 1600-talet är orkestern den äldsta förvaltaren av svensk blåsmusik.
Den svenska blåsmusiken hade länge en stark ställning i det svenska samhället och har genom åren hållit en påfallande hög kvalitet. Det är ingen slump att vårt lilla land har producerat blåsmusiker som blivit världsledande på sina respektive instrument. Christian Lindberg, Håkan Hardenberger och Martin Fröst är tre lysande exempel, för att bara nämna några.

Otaliga är de musiker i landets symfoni- och operaorkestrar som genom åren har fått sin skolning inom militärmusiken. Bara några generationer tillbaka var det nästan uteslutande därifrån som de stora orkestrarna rekryterade sina blåsare. Man började i unga år som musikelev på något regemente, varpå man tog klivet in i en av landets många militärmusikkårer och därefter fick flertalet anställning i någon av landets symfoniorkestrar.

Idag ser det annorlunda ut – andelen unga musiker som studerar blåsinstrument vid landets musikhögskolor har minskat markant de senaste åren. Detta resulterar i en minskad rekryteringsbas för de professionella orkestrarna.
Unga musiker behöver förebilder för att utvecklas och för många är Marinens Musikkår en mycket viktig sådan. Skulle musikkåren nu läggas ned så mister Sverige den kanske främsta inspirationskällan för många unga blåsare. Genom sin höga konstnärliga nivå låter de barn och unga inspireras och lockas till att föra den svenska blåsartraditionen vidare. Detta gynnar hela Sveriges musikliv och är kanske det viktigaste incitamentet för att bevara Marinens Musikkår!

Fredrik Andersson – Orkesterchef, Kungliga Hovkapellet, Kungliga Operan AB
Anders Linder – Orkesterchef, Kungliga Filharmonikerna, Stockholms Konserthus
Birgit Lundmark – Kör- och Orkesterchef, Berwaldhallen, Sveriges Radio AB