Från Svenska Musikerförbundet till regeringen

Bevara Marinens Musikkår!

Musikerförbundets många frilansande medlemmar har genom åren haft Marinens Musikkår som återkommande arbetsgivare.
Marinens Musikkåren har genom sitt förvaltande och utvecklande av ett blåsmusikaliskt kulturarv ända sedan 1685 kommit att bli något utöver en ren försvarsangelägenhet. Orkestern räknas som en av världens främsta ensembler i sin genre och är en förebild och inspirationskälla inom såväl svensk som internationell blås- och militärmusik.
Musikerförbundet beklagar att denna nationella tillgång av samlad kunskap och erfarenhet riskerar att gå förlorad genom Försvarsmaktens besparingskrav, och stöder därför kravet på att Marinens Musikkår bör lyftas ut ur Försvarsmaktens besparingsförslag och att en extern oberoende utredning av svensk försvarsmusik bör tillsättas.

Jan Granvik, Förbundsordförande Svenska Musikerförbundet