Från Världsberömda Solister till Regeringen, Riksdagspolitiker och Försvarsledningen

Försvar för Marinens Musikkårs livsberättigande

Det preliminära beslutet att lägga ner Marinens Musikkår tyder på ett bristande helhetsperspektiv om vårt ansvar för vårt gemensamma kulturarv.
Marinens Musikkår har genom århundraden utvecklats till en ensemble i världsklass som inspirerar människor med sin precision, klang och livsbejakande energi. Marinens Musikkår har visat ett stort intresse för nyskriven musik av levande tonsättare, vilket är beundransvärt i en tid då de stora institutionerna ofta bedriver musikalisk museiverksamhet genom att ängsligt prioritera säkra kort.

Vi frilansmusiker behöver institutioner som fasta och välorganiserade samarbetspartners. Om alla musiker blir frilansare så skulle logistiken bli orimlig. Om endast den kommersiella musiken får existensberättigande så kommer vårt kulturarv att utarmas. Vi har ett ansvar inför kommande generationer att förvalta de immateriella värden som Marinens Musikkår representerar.

Kultur innehåller värden som inte kan mätas i pengar eller BNP. Den positiva självkänslan och kraften som en levande kultur genererar kommer med säkerhet att ge den energi och det perspektiv som på sikt förbättrar både vårt själsliga och ekonomiska välbefinnande.

Vi anser att våra politiker nu måste ta ett grepp om den svenska försvarsmusiken så att ensembler som Marinens Musikkår får leva vidare.

2013-11-23

Anders Paulsson sopransaxofonist
Håkan Hardenberger trumpetare
Rigmor Gustafsson sångerska
Peter Jablonski pianist
Karl-Magnus Fredriksson hovsångare