Gemensamt uttalande av Föreningen Svensk blåsmusik och dess medlemmar

Vi, Föreningen Svensk blåsmusik och dess medlemsorganisationer, ser med största allvar på Försvarsmaktens nya nedläggningsplaner när det gäller Marinens musikkår. Vi menar att nedläggningen är ogenomtänkt och att det nu är dags att hitta en långsiktig framtidslösning för Marinens musikkår.

Att staten genom försvarsmakten har upprätthållit en stor och omistlig del av den svenska kulturen och det svenska musiklivet genom den musikverksamhet som i alla tider funnits inom försvaret – det är ett historiskt faktum som inte kan ifrågasättas. I takt med att försvarets uppdrag har förändrats har musikverksamheten inom försvaret krympt. Detta har skett utan någon egentlig diskussion om de kulturpolitiska värden som därmed gått förlorade. Nu är det dags att sätta den frågan i ljuset.

Ty även om försvaret inte ser något behov av att behålla Marinens musikkår, så finns det behovet likväl för det svenska musiklivet. Förutom bidraget till det professionella musiklivet i Sverige, utgör de få kvarvarande professionella blåsorkestrarna förebilder för alla barn, ungdomar och vuxna som har valt blåsmusiken som fritidssysselsättning. De professionella blåsorkestrarna bidrar också till att utveckla svensk blåsmusik samtidigt som de håller levande den mycket stora del av svenskt musikliv som blåsorkesterformen har varit genom åren.

Det försvaret gör och inte gör, det påverkar kulturlivet i Sverige. Den del av försvarets anslag som går till försvarsmusiken bör inte blandas ihop med försvarets övriga ekonomi. Medlen bör öronmärkas för blåsmusik så att om försvaret ändå väljer en olycklig väg för Marinens musikkår och det svenska musiklivet, då borde den finansiering som finns i försvarsmakten överföras till kulturbudgeten.

Vi vill be försvaret att inte skynda på en olycklig lösning, utan det är bättre att komma överens om hur en långsiktig lösning för Marinens musikkår ska kunna säkerställas och med vilka medel det ska göras.

För Föreningen Svensk blåsmusik – Perry Göransson ordförande

För Svenska missionskyrkans musikkårer – Anna Winborg ordförande

För Riksförbundet Unga Musikanter – Martin Erkenborn förbundsordförande

För Pingströrelsens BrassBand – Alf-Göran Waldenvik ordförande