Om uppropet

I början på september (2013) nåddes musikkåren av beskedet att det fanns ett besparingsförslag att minska musikverksamheten med 38 tjänster i uppgiften att spara lönemedel. En av försvarsmaktens tre musikkårer skulle enligt föreslaget läggas ner.

Tyvärr pekades även denna gång Marinens Musikkår ut för nedläggning redan innan man tagit fram konsekvenser och alternativa lösningar.

Bevarandet av Marinens Musikkår är en nationell angelägenhet eftersom den årligen genomför närmare 130 framträdanden och har under 2013 verkat i hela landet från Ystad i söder till Luleå i norr – allt inom ramen för uppgiften att stärka Försvarsmaktens varumärke.

Ett beslut om nedläggning av Marinens Musikkår vore inget annat än en nationell skandal!

/ Marinens Musikkårs Vänner

Citat:

– En ynkedom och nationell skandal
”Ett försvar kan rimligen inte enbart bestå av vapen. Upprätthållandet av en nationell identitet och självkänsla borde också vara viktiga delar i ett försvar. Att Marinens Musikkår varit och är en viktig del i vår identitet, självkänsla och vårt kulturarv är odiskutabelt. Att Sverige som nation inte skulle ha råd att behålla den sista kvarvarande militärmusikkåren med en obruten historia sedan 1685, är inget annat än en ynkedom och nationell skandal.”
(Petter Sundkvist, Professor i dirigering vid Musikhögskolan i Piteå).

– Ett historiskt misstag
”Detta är inte bara ett rent personligt svek mot de topprofessionella musiker som gör en fantastisk insats för Sverige. Det här är 325 års verksamhet som kastas bort för att spara några i sammanhanget futtiga miljoner. Prata om att snålheten bedrar visheten. Det är ett historiskt misstag, och det kommer visa sig. Var så säkra på det!”
(Sylvia Asklöf Fortell, Ledarskribent, BLT)

– En ovärderlig samarbetspartner
”Marinens Musikkår är hela Försvarsmaktens musikkår, och en ovärderlig samarbetspartner! Det är inte någon överdrift att påpeka att Marinens Musikkår i väldigt stor grad inverkar positivt på de anhöriga, när vi sänder personal ur Försvarsmakten utomlands. Att Försvarsmakten genom musik och kultur värnar om de hemmavarande anhöriga betyder mycket.
Den föreslagna nedläggningen av Marinens Musikkår ser vi som djupt olycklig.”

(Sveriges militärpastorer och diakoner)

– En kulturförlust av stora mått
”Genom sin spänst och munterhet och distinkta klang framkallar god militärmusik en stämning av trots och optimism som är av stort värde när människor samlar sig för exceptionella prövningar. Även om krig inte hotar, har denna stämning sin särskilda betydelse när man högtidlighåller nationella minnen, sprider glans kring symboliskt viktiga ceremonier och värvar unga människor till krävande uppdrag i rikets tjänst. Vi har i vårt land en yrkesorkester som tål en jämförelse med de främsta internationella militärmusikkårerna. Det är Marinens Musikkår i Karlskrona, som nu ofattbart nog hotas av nedläggning. Det vore en kulturförlust och en mental beredskapsförlust av stora mått om man lät detta ske. Utan Marinens Musikkår klappar svenska hjärtan trögare”
(Horace Engdahl, 2013-11-11)

– En av världens främsta ensembler
”Marinens Musikkår har genom sitt förvaltande och utvecklande av ett blåsmusikaliskt kulturarv ända sedan 1685 kommit att bli något utöver en ren försvarsangelägenhet. Orkestern räknas som en av världens främsta inom sin genre.”
(Jan Gravik, Förbundsordförande Svenska Musikerförbundet)

– Försvarets eget kraftpaket
Marinens musikkår i Karlskrona som sorterar under Livgardet ska enligt kungjorda planer läggas ned. Orkestern, den gamla Flottans musikkår i Karlskrona, är ett vitalt och inspirerande inslag i svenskt kulturliv.
Den skänker glans och högtid åt försvaret men gör också mycket annat som berikar musiklivet runt om i landet och är ett PR-instrument som vilket storföretag som helst skulle vara lyckligt över och finna värt pengarna många gånger om.

Den grundades 1685 och framträder 130 gånger om året, vid musik för statsöverhuvudets ceremonier och för regeringen, vid högvakter, för försvarsmakten vid hemkomstceremonier för utlandstrupper och för deras anhöriga, och på plats hos svenskar i fredsbevarande verksamhet som i Afghanistan och Kosovo. I Karlskrona och runtomkring håller man inte bara konserter, man ger glada konserter för barn och skolungdom och sprider musikentusiasm – man har till och med en egen permanent blåsorkester med tonåringar.

Min gode vän professorn vid Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva, framlidne generalmajor Nikolaj Michajlov, som var chef för all sovjetisk/rysk militärmusik, gästspelade med förtjusning som dirigent hos Marinens musikkår och underströk gärna hur detta är en blåsorkester på högsta internationella nivå. Det lilla ”försvar” som Sverige har kvar har inte råd att göra sig av med ett sådant kraftpaket.
(Staffan Skott, DN 20131123)

– Bomma inte igen marinens Musikkår
Är det dags igen? Sitter det någon på högkvarteret i Stockholm som har ett horn i sidan mot marinens Musikkår? Vem har levererat uppdraget att lägga ner en militär musikkår som har existerat sedan 1685? Vet kulturministern om dessa planer?

Har försvarsministern givit sitt samtycke? Har frågan omnämnts i försvarsutskottet? Hörs det något från Karlskronas fullmäktigeledamöter och från de riksdagsledamöter som är valda ifrån Blekinge?
Jo, det är en riksangelägenhet, en nationell resurs och nedläggningsbeslut får inte smygas över oss medborgare.

Det kan absolut inte vara fel att försvarsmakten håller sig med något av kulturell verksamhet som skapar god PR. Försvarets verksamhet nedbantades så sent som 2008, alltså enbart för fem år sedan, med två musikkårer. Då försvann Flygvapnets Musikkår och Arméns Trumkår.
Att försvarsmakten har svårt att ha kontroll på sina resurser och dessutom, helt sannolikt, har för små resurser, är uppenbart. Men att dra ner ytterligare på musiken sänker dysterhet och tristess över insatser som verkligen behövs.
Var har någon utredning presenterats som belyser eller visar vilken besparing som sker om Marinens Musikkår försvinner?

Nog måtte väl alla som värderar kultur och musik inse att en musikkår som Marinens är en källa och en entusiasmerande sådan för unga musikanter och musikintresserade i hela landet.
Bomma inte igen den! Sker detta försvinner Kåren för alltid.
Tänk på det.
(Alf Svensson, Europaparlamentariker för Kristdemokraterna)

– Örjan Fahlström
I svenskt kulturliv har alla professionella orkestrarna en avgörande viktigt roll att fylla och därmed upprätthålla högsta professionella nivå i Sverige. Nu har försvaret beslutat att lägga ner Marinens musikkår i Karlskrona som är en av de få professionella orkestrarna i sitt slag i Sverige. Vi måste gemensamt motverka att kulturlivet i Sverige sakta och metodiskt monteras ner och övertyga politiker om vikten av att bibehålla en levande och väl fungerande kulturell infrastruktur, inte minst orkestrar, körer och ensembler. Ett dränerat kulturliv berör oss alla, i alla åldrar och i kommande generationer!
(Örjan Fahlström, dirigent och tonsättare)

– Stor professionalism!
MMK präglas omvittnat av stor professionalism och många är de som kan vittna om den stora yrkesskicklighet ni besitter. Jag gratulerar MMK till det enorma stöd som visas genom antalet insamlade namn till er förmån.
(Överste Håkan Hedlund, chef Livgardet)

– Music culture provides food and energy for the soul…ny
Music culture provides food and energy for the soul and also contributes to higher economic growth in society. I sincerely hope that the Royal Swedish Navy Band will have many more years of service to their nation and will be able to continue to provide an example of musical excellence throughout the world.
(P. C. ANDERSON OAM, Commander, RAN)