Marinens Musikkårs Vänner

Marinens Musikkårs Vänner är en stödförening för Marinens Musikkår.

Föreningen bildades 1991 med ändamål att stödja musikkåren i dess kamp för att överleva det nedläggningshot som rådde. Idag är föreningen väl etablerad och har drygt 3.000 medlemmar från hela landet.

Föreningen är religiöst och politiskt oberoende. Alla som önskar kan bli medlemmar, stadgarna inrymmer sedvanliga demokratiska arbetsformer.

Marinens Musikkår är stationerade i Karlskrona och har anor från 1680 då staden blev den svenska örlogsflottans huvudstation.

VI BEHÖVER DITT STÖD

Bli medlem i Marinens Musikkårs Vänner

Medlemskap innebär att Du

• Ger ett aktivt stöd till musikkårens fortbestånd och utveckling
• Får medlemstidningen ”Reveljen” två gånger om året
• Rabatter vid vissa konserter
• Medlemspriser på CD och videokassetter kring kårens verksamhet

Medlem blir du genom att

• Sätta in medlemsavgiften för närvarande 100:- på vårt postgirokonto 2 17 38 – 0 ( uppge namn, adress och telefonnummer )

• eller mejla mmv@marinensmusikkar.se

• eller faxa till 0455-858 36

Välkommen i vår krets!