Öppet brev till Lena Adelsohn Liljeroth

Kom igen Lena!
Bevara Marinens Musikkår som ett aktivt och levande kulturarv

God morgon Lena Adelsohn Liljeroth, Sveriges kulturminister.

Som du vet så är det skarpt läge för Marinens Musikkår. Försvarshögkvarteret i Stockholm har fattat ett inriktningsbeslut som riskerar att kåren läggs ner.

Detta är inte första gången som musikkåren hotas. Även 2008 var det ytterst nära att ett pennstreck i försvarets budget kunde sätta stopp för en kulturinstitution med en obruten historia från 1685. Men ett idogt arbete och gemensamma krafter gjorde att Sverige och Karlskrona kunde andas ut. Marinens Musikkår fick möjligheten att även fortsättningsvis förgylla officiella statsbesök, kungliga audienser, högvakter, utlandsmissioner och konserter. Nu senast i samband med invigningen av nya hallen för ubåten Neptun på Marinmuseum.

När vi träffade dig i november över en lunch så framförde vi redan då tanken på att Kulturdepartementet borde aktivt vara med och ta ansvaret för Marinens Musikkår. Du lyssnade och vi fick känslan av att du såg värdet i en av världens bästa militära musikkårer.

I grunden är Marinens Musikkår en försvarsmaktresurs. Detta är positivt men innebär också en inbyggd motsättning som uppstår när pengar till militärmusik ska ställas emot inköp av Super-Jas och Black Hawk-helikoptrar. Ur ett krasst försvarsperspektiv kommer militärmusiken i underläge, en musikkår stoppar inga fiender vid landets gränser. Men den tillför så mycket annat.

Om man jämför Marinens Musikkår med nationella kulturskatter som Kungliga Operan, Dramaten och Statens Historiska Museer så får man ett annat perspektiv.
Alla är kulturinstitutioner i nationens intresse och bör också kunna finansieras med statliga kulturpengar.

Så Lena, vårt hopp står nu till dig som Kulturminister. Påverka regeringen och dina politiska kollegor på försvarsdepartementet. Hitta en långsiktig lösning tillsammans med försvarsmakten. Att bevara Marinens Musikkår ligger helt i linje med det kulturpolitiska målet ”att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”.

Du skulle få aktning från de nära 36 000 personer som har anslutet sig till uppropet för Marinens Musikkår. Och du skulle skriva in dig i historien som Kulturministern som räddade just ett levande och aktivt musikaliskt musikarv.

K-G Svenson
Tidigare KS-ordförande och riksdagsledamot (m), Karlskrona

Jan Lennartsson
Kulturnämndens ordförande och ledamot i Kommunstyrelsen (m), Karlskrona