Pressmeddelande 2014-06-02 Uttalande från Symfs Förbundsmöte.

Uttalande från Symfs Förbundsmöte
Svenskt kulturarv– regeringens ansvar!

Den 28:e maj meddelade ÖB att han avser att fortsätta planerna på att lägga ner Marinens Musikkår. Beslutet bygger enbart på ekonomiska grunder och tar ingen hänsyn till konsekvenserna för det svenska kulturarvet. Därmed blir Marinens Musikkårs fortlevnad en fråga för den nationella kulturpolitiken.

Marinens Musikkårs verksamhet är en grundläggande förutsättning för den professionella blåsmusiken i Sverige, och i förlängningen för svensk blåsmusik i sin helhet.

Att Kulturministern i detta läge enbart hänvisar till lokala och regionala krafter för att finansiera en fortsättning av verksamheten uppfattar vi som att regeringen inte längre tar ansvar för vårt gemensamma kulturarv.

Kulturministern säger att hon inte kan åta sig försvars- maktens ansvar. Rent tekniskt stämmer det, men hon mis- sar hela poängen. I det ögonblick Försvarsmakten avsäger sig ansvaret för orkestern med anor från 1685, blir frågan: Vem tar då det ansvaret?

Regionalfördelningsmodellen i all ära men i slutändan måste en kulturminister visa kraft och ansvara för att en helhet upprätthålls, samt aktivt verka för att långsiktigt och hållbart säkra våra gemensamma kulturarv.

/ Sveriges Yrkesmusikerförbund