Skrivelse till Försvarsmakten om FGC:s ståndpunkt

Till Försvarsmakten, Försvarsministern och Kulturministern

Marinens Musikkår en bricka på försvarets spelplan.

Det är inte konstigt att MMK åter hamnar i skottgluggen när försvaret skall spara. All verksamhet skall bidra till besparingen. Här tas inte hänsyn till verksamhetens betydelse ur andra aspekter än som om det var kulor och krut.

Man får intrycket att det är ett strategispel från försvarsledningen i Stockholm för att väcka opinion för att försvaret skall få mer pengar. Det är inte förvånande att man återigen vill lägga ner MMK. Det är inte utan att allmänheten återigen anar rävspeletet att minimalisera Karlskronas betydelse som flottans huvudstation.

MMKs betydelse som musik och kulturbärare sedan 1680-talet till idag är väldokumenterad.
Det är tom så att MMKs kulturella betydelse idag för Sveriges internationella och nationella representation, Karlskrona som världsarvsstad och som flottans huvudstation är större än någonsin. Agendan på musikaliska engagemang runt om i Sverige och utomlands för att glädja folk och visa upp våra stolta traditioner inom militärmusiken är fulltecknad. http://www.marinensmusikkar.se/

Tio små negerpojkar. Militärmusiken har varit ett inslag i all militär verksamhet sen urminnes tider. Varje förband hade någon form av orkester. I början på 1900-talet fanns i Sverige 60 musikkårer! Efter hand har nu dessa reducerats till tre, varav två är förlagda till Stockholm med i huvudsak statsceremoniell verksamhet.

Det är dags att sätta ner foten. Finns det någon makthavare, politiker eller partiledning som tar del av alla de argument för MMKs betydelse historiskt och för framtiden som kan tacka nej till ett bevarande om de svarar ärligt på frågan och inte undviker att svara genom att skjuta över ansvaret och beslut på andra institut eller organisationer. Det är inte utan att folk blir trötta på alla svar, som inte är ett svar. Kurserna i retorik är inte alltid av godo.

Avskilj musikkårerna som finns kvar från försvarsmakten eller ge kårerna fribrev från besparingar för all framtid. Det är ni politiker i riksdagen som har makten. Det borde vara lätt att komma överens och inte göra detta till en politisk fråga. Det är en kulturangelägenhet för hela Svenska folket.

En tvåhundraårig tradition. Föreningen Gamla Carlscrona är en av Sveriges största hembygdsföreningar med över 3000 medlemmar bildad 1945. Som ett exempel på de traditioner vi värnar om är Reveljmarschen den 1 maj, som arrangeras varje år och har pågått i ett par hundra år. Musikkåren marscherar runt i staden tidigt på morgonen åtföljd av ibland upp till ett par tusen människor. Stannar på olika ställen bla vid residenset och vår föreningslokal och framför olika marscher.

Ett svårslaget rekord. En framliden medlem Per Rostin började gå reveljmarschen 1928 och gick sista gången 2006, dvs 78 gånger i kontinuerlig följd. Per Rostin är även författare till Föreningen Gamla Carlscronas årsbok 1994, Flottans Musikkår, där han i ord och bild skildrar MMK:s historia.

Bevara Marinens Musikkår!!! http://bevarammk.se/

Föreningen Gamla Carlscrona Karlskrona 2013-11-14

Göran Mårtensson, Ordförande

Länk till brevet är här