Skrivelser

 Här återges några av alla skrivelser som är inskickade från olika håll till makthavare för stöd för Marinens Musikkår.

Öppet brev till Lena Adelsohn Liljerothny

Från Sveriges musikhögskolor till Kulturdepartementetny

Kommunstyrelsens brev till Regeringen, 2014-06-02

Pressmeddelande 2014-06-02 Uttalande från Symfs Förbundsmöte.

SYMFs brev till kulturdepartementet

Till Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth från prof. Petter Sundkvist

Utred konsekvenserna av en nedskärning inom Försvarsmusiken

Marinens Musikkår – En nationell angelägenhet

Kungl. Musikaliska akademien’s brev till Kultur- och Försvarsministern

Från COMMANDER PHILLIP CHARLES ANDERSON OAM RAN

Från Svenska Musikerförbundet till regeringen.

Från Landshövdingen i Blekinge och Kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona till regeringen.

Från SYMF till regeringen.

Från Försvarsförbundet LF50 till regeringen.

Från Magnus Eriksson / Förbundsdirektör Sveriges Orkesterförbund till Försvarsminister, Försvarsutskottet och Högkvarteret

Från Världsberömda Solister till Regeringen, Riksdagspolitiker och Försvarsledningen

Från Musikhögskolan i Malmö till regeringen

Sverige är sämst i Norden

Gemensamt uttalande av Föreningen Svensk blåsmusik och dess medlemmar

Från Katarina Andreasson (professor i musikalisk gestaltning) till regeringen

Hans Ek, Dag Björkling och Gävle Symfoniorkester för Marinens Musikkår

Från Jämjö Musiksällskap till Kulturministern

Från Orkestercheferna i Kungliga Hovkapellet, Kungliga Filharmonikerna och Sveriges Radio Symfoniorkester

Sveriges Orkesterförbund brev till sina medlemmar

Skrivelse till Försvarsmakten om FGC:s ståndpunkt

ur Berwaldbladet nr 4 Dec 2013