Från Sveriges musikhögskolor till Kulturdepartementet

Angående nedläggningshotet av Marinens Musikkår

Sveriges musikhögskolor ser med stor oro på nedläggningshotet av Marinens Musikkår.

Frågan om Marinens Musikkårs existens är viktig ur ett nationellt och i förlängningen även ett internationellt perspektiv. Det är inte bara en angelägenhet för försvarsmakten utan är i högsta grad en fråga som berör hur vi bevarar och utvecklar ett betydande musikaliskt kulturarv.

För oss som har ansvaret att utbilda kommande generationer musiker är det viktigt att det fortfarande finns starka förebilder som representerar en sedan lång tid tillbaka i Sverige stark blåsmusiktradition. Utbildade musiker vid landets alla musikhögskolor ser i Marinens Musikkår en framtida arbetsplats på mycket hög konstnärlig nivå.

Marinens Musikkår verkar i en region där blåsmusiktraditionen historiskt haft en mycket stark och djup förankring. Musikerna i Marinens Musikkår är här centrala i ett levande musikaliskt ekosystem med ansvar för kulturarv och musikalisk utveckling. I detta ingår det viktiga arbetet med ett utåtriktat publikarbete i stort och i synnerhet att fånga upp och utveckla intresset för levande musik hos barn och ungdomar. På så sätt är orkesterns medlemmar musikaliska förebilder för kommande generationer musiker och orkestern bidrar den kulturella välfärden i regionen. Dessutom är man i sitt arbete djupt och konkret involverad i den pågående aktuella samhällsdebatten som rör musik och hälsa samt musik och lärande. Denna inriktning är av avgörande betydelse för ett samhälles fortlevnad och utveckling.

Vi önskar en stabil och långsiktig lösning som är inriktad på att Marinens Musikkår och den blåsmusiktradition de representerar ska fortleva med fortsatt bibehållen hög konstnärlig kvalitet på nationellt och internationellt representativ nivå.

Staffan Storm, prodekan Konstnärliga fakulteten, Lunds Universitet

Ann-Charlotte Carlén, rektor Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet

Anna Cronberg, administrativ chef och utbildningsledare Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen, Musikhögskolan i Malmö

Berth Lideberg, utbildningsledare Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen, Musikhögskolan i Malmö

Cecilia Rydinger Alin, rektor Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm

Peder Hofmann, chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen, KMH

Erik Lanninger, ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden, KMH

Mist Thorkelsdottir, prefekt Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Carina Hauge-Rouass, prefekt Institutionen för Konstnärliga studier, Musikhögskolan Ingesund, Karlstad universitet

Gun Klarqvist, vik. proprefekt/studierektor, Musikhögskolan Ingesund, Karlstad universitet

Göran Lindskog, studierektor, Musikhögskolan Ingesund, Karlstad universitet

Kicki Liljedahl, studierektor, Musikhögskolan Ingesund, Karlstad universitet

Monica Johansson, prefekt, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet

Gertrud Lundbäck-Grönlund, avdelningschef för musik och dans, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet

Jan-Erik Sahlberg, prefekt Musikhögskolan, Örebro universitet

Leif Gifvars, enhetsledare Musikhögskolan, Örebro universitet

Anders Nordquist, enhetsledare Musikhögskolan, Örebro universitet

Mats Jansson, pianist, lektor i musikalisk instudering, programansvarig kammarmusikprogrammet, Musikhögskolan, Örebro universitet

Katarina Andreasson, violinist, professor musikalisk instudering, Musikhögskolan, Örebro universitet