Sverige är sämst i Norden

Sverige har minst antal militära orkestrar i hela Norden, förutom Island som saknar försvarsmakt. Sveriges Orkesterförbund tycker det är kultur- och huvudlöst att dessutom föreslå ytterligare neddragningar från detta bottenläge. Sverige har en orkester per tre miljoner invånare!

Trots att Sverige är sämst i Norden med att representeras av professionella orkestrar i försvaret, föreslås läget försämras ytterligare med avveckling av Marinens Musikkår placerad i Karlskrona. Detta riskerar även kvalitén på en av de viktigaste turistattraktionerna i Stockholm nämligen vaktparaden.

SONY DSC

Sverige Norge Danmark Finland Island
Antal ork. 3 ork 5 ork + 1 värnp.ork 3 ork + 2 värnp.ork 6 ork 0 ork
Invånare 9,1 milj. 4,7 milj. 5,5 milj. 5,5 milj. 0,3 milj.

De tre professionella militärorkestrarna är viktiga för orkesterlivet i Sverige med sin roll som utbildare, främst för våra hemvärnsorkestrar, men även i roller som dirigenter, solister och med sin ungdomsverksamhet.

Marinens Musikkår har anor sedan 1685 och är en viktig aktör i försvarets synlighet i ett stort geografiskt område. Betydelsen som inspiratör för nya ungdomar att starta på orkesterinstrument, anställningar av frilansmusiker som artister och de enskilda musikernas positiva kulturpåverkan i närområdet, får inte underskattas.

Vi uppmanar vår försvarsmakt och våra försvarspolitiker att värna om Marinens Musikkår, Armens Musikkår och Livgardets Dragonmusikkår. Att lägga ner Marinens Musikkår får oanade konsekvenser för landets orkestrar. Sveriges Orkesterförbund deltar gärna i konstruktiva framtidsdiskussioner om kulturens möjligheter för försvarsmakten

Med vänlig hälsning

Magnus Eriksson/Förbundsdirektör
magnus@orkester.nu