Sveriges Orkesterförbund brev till sina medlemmar

Medlemsorkestrar!
Stöd Marinens Musikkår på

http://www.marinensmusikkar.se/index.shtml

Orkestrar är en möjlighet för Sverige!
Sveriges Orkesterförbund värnar om alla de professionella orkestrar vi har idag och ser dem som nödvändiga även för våra orkestrars verksamhet. Det som nu är en kris är förslaget om nedläggning av Marinens Musikkår och SOF motverkar detta på alla sätt vi kan. Det finns för få professionella musiker på orkestersidan. Därför en liten rapport om vad vi gjort hittills.

• Uppvaktning av Marinens Musikkår, Förb.dir.
• Brev till försvarsministerns, Överbefälhavaren, Riksdagens försvarsutskott, Riksdagens kulturutskott
• Sämst i Norden, pressmeddelande om antalet orkestrar i Norden
• Kontakter med försvarsmakten, politiker och andra som stödjer MMK.
• Kampanjer på Facebook

Eftersom pengarna till de tre orkestrar som finns i försvaret, kommer från den kassan räknas inte dessa som kultur. Ett märkligt fenomen som gäller på en rad områden i Sverige. Vi försöker visa på att saker och ting hör ihop. Att barn och ungdom ser vuxna som spelar instrument bidrar till att de kan välja att starta ett orkesterinstrument på musik-/ kulturskolan. Våra medlemsorkestrar engagerar dessa ungdomar i en miljö med blandade kön, blandade åldrar som ger sociala såväl som kulturella utvecklingsmöjligheter. Professionella orkestrars marginaleffekter ger lokala ledare för det ideella musiklivet, utbildare och föredömen som inspirerar våra orkestrar.

Musiklivets framgångar, som vi hör och ser dagligen om i media, beror på att det finns en musikförsörjning på många olika nivåer i vårt land. Den svenska försvarsmaktens långa tradition med orkesterverksamhet har haft en viktig betydelse för utvecklingen av musiklivet i hela landet och är fortsatt av stor betydelse. Nu är Marinens Musikkår nedläggningshotad.

Allt flera rapporter kommer om att kulturen är något grundläggande för människan och dessutom ökar dess vikt för både tillväxt, eget välbefinnande som att förmedla känslor till andra. Låt oss inspireras av de som använder kulturens kraft för att stärka den egna organisationen med försvarets mål. Den strategiska inriktningen för förvaret säger bl.a.

”Kultur- och lärande – vad behöver vi förändra i vår kultur och hur tar vi hand om varandra”

Med vänlig hälsning

Magnus Eriksson, förbundsdirektör