SYMFs brev till kulturdepartementet

Angående Marinens Musikkår

SYMF har tidigare uttryckt oro över att Försvarsmakten planerar att ytterligare nedmontera sin musikverksamhet genom att lägga ner Marinens Musikkår. Det senaste vi erfarit är att det som sedan kommer att återstå av försvarsmusiken enbart handlar om statsceremoniella uppgifter. Detta innebär att den symfoniska blåsmusiken drabbas av ytterligare ett förödande slag.

Försvarsmakten har tidigare tagit tillbaka ansvaret för militärmusiken från det civila samhället och en direkt följd av detta blev att ett antal professionella blåsensembler förlorade en del av sitt verksamhetsunderlag, exempelvis Göteborg Wind Orchestra i sin roll som flygvapnets musikkår.

Om nu Försvarsmakten genomför besparingsåtgärderna kommer det med stor sannolikhet att innebära dödsstöten för en viktig del av vår kulturhistoria. Innebörden blir att försvarsmakten först drar undan benen för de civila ensemblerna och sedan i praktiken sätter spiken i kistan för en hel genre.

Vi är därför mycket bekymrade över den totala tystnaden från Kulturdepartementet i frågan. En betydande del av kultursverige har reagerat, exempelvis Kungliga Musikaliska Akademien, landets musikhögskolor och orkestercheferna i de största orkestrarna.

Att vara orkestermusiker är ett mycket specialiserat yrke och att byta arbetsplats är inte jämförbart med andra yrken. Detta innebär att det finns en uppenbar risk att musikerna söker ny trygghet i en annan anställning om det inte ges signaler att man politiskt är intresserad av att bevara Marinens Musikkår. Musikkåren med all dess erfarenhet kan redan vara upplöst när ett eventuellt räddningspaket presenteras om det drar ut på tiden.

I en tidigare skrivelse har vi redogjort för följderna om Marinens Musikkår avvecklas. Vi vidhåller bestämt att den här frågan inte är av den karaktären att Försvarsmakten ensam kan ansvara för följderna av sitt beslut eftersom Marinens Musikkår är en nationell angelägenhet som berör både de kulturella och de rent försvarsmässiga värdena i samhället.

Vi menar att:
• Kulturdepartementet snarast bör kommunicera att det finns ett intresse att säkra en fortlevnad för Marinens Musikkår i det fall att Överbefälhavaren vidhåller sin plan att lägga ner Marinens Musikkår.

• SYMF och fackliga representanter från Marinens Musikkår i anslutning till att Överbefälhavaren presenterar sitt förslag får en möjlighet att diskutera alternativa förslag med Kulturdepartementet eftersom en hel genre nu går mot sitt slut.

• Hur Försvarsmakten hanterar sitt anslag inte angår oss men effekterna på kulturlivet och förutsättningarna för de professionella musikerna och blåsorkestrarna är i högsta grad en angelägen fråga för oss.

Vi vill se att Marinens Musikkårs fortlevnad säkerställs. Musikkåren bör tilldelas ett nationellt uppdrag för att bevara och utveckla den musiktradition som varit dess signum under mycket lång tid. Vi vill dessutom uppmärksamma Kulturdepartementet på att en nedläggning av Marinens Musikkår innebär att en stor region i landet kommer att stå utan professionell blåsmusik och endast Stockholm kommer att ha kvar musik med koppling till Försvarsmakten.

Förutom att vi anser att Marinens Musikkår, som har verkat oavbrutet i Karlskrona sedan år 1680, bör ges ett nationellt uppdrag med ansvar för svensk militärmusiks bevarande så kan också musikkåren kunna utveckla Blekinge till ett kulturcentrum för blåsmusik. Där finns redan högskola och goda kommunikationer med resten av Sverige och även till övriga Europa där blåsmusiken har en betydligt starkare position.

Bo Olsson, Förbundsordförande
Gunnar Jönsson Vice Förbundsordförande