Till Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth från prof. Petter Sundkvist

Till Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth

Idag har vi nåtts av beskedet att försvarsmakten avser att lägga ned Marinens Musikkår. MMK är Sveriges sista militärmusikkår med en obruten historia – en historia som går tillbaka till slutet av 1600-talet. Det är den sista kåren som bär på ett musikaliskt arv som förvaltats genom generationer. En tradition som gått i arv från äldre till yngre musiker i ett ständigt pågående musikaliskt kretslopp.

MMK är en omistlig och synnerligen levande del av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. För ett demokratiskt och upplyst samhälle borde det vara lika självklart att bevara det levande musikarvet Marinens Musikkår, som någonsin historiska byggnader eller gamla regalskepp.

Försvarsmakten har i dagarna på ett tydligt sätt visat att de inte är förmögna – eller har klokskap nog – att hantera frågor av den dignitet som ett nationellt kulturarv är. Nu gäller det att hitta former och ett huvudmannaskap där Marinens Musikkår får fortleva och utvecklas.

En möjlighet vore att ge Marinens Musikkår ett nationellt uppdrag och låta Statens maritima muséer och Marinmuseum i Karlskrona överta huvudmannaskapet. På så vis skulle kopplingen till det marina och världsarvet bevaras. Det viktiga är att en lösning kommer snabbt till stånd, innan kåren skingras och nyckelpersoner hinner söka sig till andra uppdrag med tanke på den turbulens som nu råder.

Marinens Musikkår har i över 300 år varit en viktig del i vår nations identitet, självkänsla och kulturarv. Låt det vara så även framgent.

Vänliga hälsningar
prof. Petter Sundkvist

PS. Här är en länk med musik från den senaste CD-inspelningen där jag dirigerar Marinens Musikkår. Den ges ut inom en snar framtid. Ljudspåret får symbolisera det vemod och den oro vi känner, men också ett hoppfullt rop på hjälp. DS.
** Länken är borttagen ** Men låten ”Liber Tango” finns på vår senaste skiva (Admin)